Monday, November 30, 2009

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਨਾਮ ਬੀਰ ਰਸ

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ (510-432-5827)

ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨੌਂ ਰਸ ਮੰਨੇ ਹਨ-1. ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ 2. ਹਾਸ ਰਸ 3. ਕਰੁਣਾ ਰਸ 4. ਰੌਦਰ ਰਸ 5. ਬੀਰ ਰਸ 6. ਭਿਆਨਕ ਰਸ 7. ਬੀਭਤਸ ਰਸ 8. ਅਦਭੁਤ ਰਸ 9. ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਆਦਿਕ। ਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰਮਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1. ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ-ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਭੈ ਕਿਛੁ ਸਾਜਿਆ॥ ਸੋਲਹ ਕੀਏ ਸਿੰਗਾਰ ਕਿ ਅੰਜਨੁ ਪਾਜਿਆ॥(1361) 2. ਹਾਸ ਰਸ-ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰਿ ਅਧਿਕ ਲਾਡੁ ਧਰਿ ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾਉ ਹਸੈ॥(91) ਇੱਕ ਕਵੀ ਹਾਸ ਰਸ ਬਾਰੇ-ਸੀਸ ਦੁਮਾਲਾ ਧਰੈ ਸੁਰਮਈ ਕੰਧੇ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਹੈ। ਮਸਤਾਨੇ ਪਟ ਕਮਰਕੱਸੇ ਯੁਤ ਸਜਯੋ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਕਛੋਟਾ ਹੈ। ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪੇਖ ਸਰੂਪ ਅਸ ਕਲਗੀਧਰ ਬਿਗਸਾਵਤ ਹੈਂ। ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਕਵੀਗਣ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਜਾਵਤ ਹੈਂ। 3. ਕਰੁਣਾ ਰਸ-ਜਿਨਿ ਸਿਰਿ ਸੋਹਨਿ ਪਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰ॥ ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨਿ ਗਲ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ਧੂੜਿ॥ ਮਹਲਾਂ ਅੰਦਰਿ ਹੋਂਦੀਆਂ ਹੁਣਿ ਬਹਣਿ ਨ ਮਿਲਨਿ ਹਧੂਰਿ॥(417) 4. ਰੌਦਰ ਰਸ-ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੇਗ਼ ਵਗਾਵਹਿ ਸਿਰ ਮੁੰਡੀ ਕਟਿ ਜਾਵਹਿ॥(145) 5. ਬੀਰ ਰਸ-ਰਣੁ ਦੇਖਿ ਸੂਰੇ ਚਿਤ ਉਲਾਸ॥(1180) ਅਤੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨੀਸ਼ਾਨੈ ਘਾਉ॥ ਖੇਤੁ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾਂ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕਉ ਦਾਉ॥(1105) 6. ਭਿਆਨਕ ਰਸ-ਲਟ ਛੂਟੀ ਵਰਤੈ ਬਿਕਰਾਲ॥(1163) 7. ਬੀਭਤਸ ਰਸ-ਬਿਸਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤੁ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ॥(374) 8. ਅਦਭੁਤ ਰਸ-ਇਕਿ ਬਿਨਸੈ ਇਕ ਅਸਥਿਰੁ ਮਾਨੈ ਅਚਰਜੁ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਈ॥(219) 9. ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ-ਕਹਾ ਮਨ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉਂ ਲਪਟਾਈ॥ ਯਾ ਜਗ ਮੈ ਕੋਊ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਹੀ॥ ਕਾਂਕੋ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪਤਿ ਕਾਂਕੀ ਕਾਂ ਸਿਉਂ ਨੇਹੁ ਲਗਾਹੀ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਹੀ॥ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਸ਼ਰਣਿ ਸੰਤਨ ਗਹੁ ਮੁਕਤਿ ਹੋਹਿ ਛਿਨ ਮਾਹੀ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜੇ ਬਿਨੁ ਸੁਖ ਸੁਪਨੈ ਵੀ ਨਾਹੀਂ॥(1231)

ਸੋ ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ �ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ� ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਬੀਰ ਰਸ ਸੁਭਾਵ ਵੀ ਓਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਜੋਧੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਰ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ-ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐਂ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ॥ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ ਕਬਹੂੰ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ॥(1105-ਕਬੀਰ) ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ-ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਸਿਰ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥(1412-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸਿ॥ ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ॥(1102-ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ) ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸੰਤ ਸ਼ਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਵੀ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਖੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖੌਣ ਤੇ ਹੀ �ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ� ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਭਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੋਕਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾ. ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਰ ਬੁਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ, ਭਾ. ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾ. ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮਿ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 65 ਜਥੇ ਫਿਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ, ਮਹਾਂਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸ੍ਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗਿ. ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰ ਬਹਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ-ਵਿਕਾਰੀ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾੳੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਸਭੀਏ ਸਿੱਖ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ? ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬੀਰ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਨ?

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫੌਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਰ ਰਸ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਰ ਰਸੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਅਜੋਕੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀਆਂ, ਤਾਮਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ! ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੱਚ ਹੀ ਬੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾਂ ਹੀ ਬੀਰ ਰਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ-ਸਭ ਕਿਛੁ ਘਰਿ ਮਹਿ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ॥ ਬਾਹਰਿ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ॥(102) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਰਬਸਾਂਝਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਂਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਊਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ! ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ-ਜੇ ਘਰਿ ਹੋਂਦੈ ਮੰਗਣਿ ਜਾਈਐ ਫਿਰਿ ਓਲ੍ਹਾਮਾਂ ਮਿਲੈ ਤਹੀਂ॥(903) ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਓਲ੍ਹਾਮੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਦਾ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਕੰਮਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਵਿਚਾਰਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਦੇ ਨਹੀ। ਆਓ! ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵੀਚਾਰੀਏ, ਧਾਰੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਫਿਲੌਸਫੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਗੂ ਬੀਰ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।


http://www.SikhPress.com

Sunday, November 29, 2009

Harper’s refusal of Golden Temple meal controversialBy Gurpreet SinghVANCOUVER, B.C. � Prime Minister Stephen Harper has stirred another controversy similar to the communion wafer � this time it is about why he did not accept �prasad� � a holy food gift � from priests at the Golden Temple during his India visit.Prasad is a small amount of food item given at a temple visit, usually placed in the palm of a person. A second brouhaha is over his failure to eat a temple meal at the most revered Sikh Temple in the world.Some consider that an insult to Sikhism.Harper has come under attack from a section within the Sikh community for not taking prasad and skipping langar (community meal) during his first visit to the temple.Harper traveled extra miles to Amritsar from New Delhi, the national capital of India just to pay obeisance at the Golden Temple and that too after Canadian Sikhs insisted that he should go to their Vatican during his first ever visit to that country.Media reports had suggested that he might skip Punjab during his business tour to India causing anxiety among the Sikhs in Canada.Although the Sikhs were relieved after it was announced that Harper will indeed go to Amritsar, yet it appears some in Punjab were not impressed and there have been comments in the India press about this.To add to the troubles, there were scuffles between the temple officials looking after his security and media persons. They had formed three rings of human chains around Harper.Sources in the Canadian government clarified that Harper had donated money for prasad, but instead of taking it he had offered it to the priests.Such controversies are not new for Harper. He became a subject of similar controversy when he accepted and ate a communion wafer at a Catholic mass in Canada.Harper, a Protestant himself, had attended state funeral for the former Canadian Governor General, Romeo LeBlanc, during which a Catholic priest offered a wafer.Some critics had suggested that the church law does not permit non Catholics to receive such communion.Such controversies are bound to happen when the political leaders wade into religious territories. Had he decided not to visit the Golden Temple, there would have been an outcry in the Sikh community. However, his visit has also become controversial.The Canadian Sikhs should appreciate that he went all the way to Amritsar just to be at the Golden Temple. He did not go to Punjab to do any business, says our writer who accompanied the PM on his trip.Ideally, the Canadian Prime Ministers should keep the church and the state apart. They should avoid mixing religion and politics.The progressive section within the Indo Canadian community is not really impressed by his visit to the Golden Temple or for that matter the Akashardham Hindu Temple in New Delhi the same day.However, Harper alone cannot be blamed for indulging in such practice as his Liberal predecessors also did the same.These temple photo ops are clearly aimed at vote politics and are symbolic in nature. If his temple visits have to anger anyone in the Indo Canadian community it should be the atheists and secularists and not the religious people, on whose insistence Harper went there.Prabhjot Singh
http://www.SikhPress.com

CIC slaps fine of Rs 57,500 on Delhi Sikh Gurdwara Management Committee

NEW DELHI: The Central Information Commission (CIC) has slapped a fine of Rs 57,500 on the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee for its failure to reply to three RTI applications.Delhi Sikh Gurdwara Prabandh Sudhar Committee member Kuldip Singh Bhogal in a press conference on Saturday informed that the CIC has imposed a penalty of Rs 57,500 for non-furnishing of information under RTI Act in three different complaints by the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC).Bhogal said there were reports of illegal transfer of Guru Harkrishan Hospital, Bala Sahib, in Delhi to one Manipal Group by the office bearers of DSGMC. \"An RTI application was filed by the Sudhar Committee seeking a copy of the agreement made with the said Manipal Group. But the information was not provided even after one year. In view of the delay, the CIC in its final hearing passed an order imposing a penalty of Rs 25,000,\'\' Bhogal said.\"Similarly, in another complaint, the CIC imposed a penalty of Rs 25,000 on DSGMC for not furnishing the details of the fee paid by it to lawyers to defend the case of illegal postponement of elections of the executive board due in February 2008. A fine of Rs 7,500 was also imposed for delay in providing information in another matter,\'\' Bhogal added.When contacted, DSGMC chief PS Sarna rubbished the claims of Bhogal and on the RTI issue, he said, \"Our lawyer has told us that we are not covered by the RTI Act as we are a religious body. Thus, we decided not to respond to the RTI applications.
http://www.SikhPress.com

Liberhan to mouthThe Liberhan Commission report has had a tremendous impact not just nationally but across the globe. Unconfirmed reports indicate that Serbians accused of war crimes in Bosnia are on hunger strike demanding they should be investigated by a commission headed by Justice Liberhan. �Mr Liberhan has the right kind of experience in the matter,� said the head of a delegation of genocidal Serbians. �Of course, he�s likely to take at least a couple of decades to submit the report,� he added, �but we�re prepared to wait.� Unreliable sources say Pakistan is so impressed with the report they have asked Liberhan to conduct their investigations into 26/11.Literary types, however, are not so sure about the merits of the report. �I thought the delay was because he was writing the whole report in iambic pentameter,� said a Shakespearean scholar, �and I was terribly disappointed it was in prose.� �At the very least, it should have been in rhyming couplets or blank verse,� he sighed. �It�s best to read the report as a sort of whodunit,� said a fan of detective fiction, �although it lacks an evil mastermind.�On being told that Liberhan had named 68 people in his report, he countered, �It�s not the same thing. How would you like a detective story that had 68 evil masterminds?� Others opined that instead of one commission submitting a report after 17 years, they should have had a series of commissions, like they had for the anti-Sikh riots. �For the anti-Sikh riots,� pointed out a historian, �they had the Marwah Commission, the Misra Commission, the Kapur Mittal Committee, the Jain Banerjee Committee, the Potti Rosha Committee, the Jain Aggarwal Committee, the Ahuja Committee, the Dhillon Committee, the Narula Committee and the Nanavati Commission, one after the other, so it was like a serial.�A TV producer hoped that the Liberhan Committee too would have several sequels so that he could package it as a trilogy: �Liberhan: the Beginning�; �Son of Liberhan�; and �The Committee Strikes Back�.Other authors have been jealous of the Rs 8 crore the report cost. �The report is 1,029 pages,� pointed out a famous author, �which means it cost Rs 77,745.38 per page.� �Even I don�t get paid at that rate,� he added sorrowfully. He urged the government to ask for its money back. �Moreover,� continued the author, warming to his theme, �if Liberhan wrote 1,029 pages in 17 years that makes it slightly more than a page per week.� He then asked whether I knew of any commissions to which he could be appointed.Meanwhile, in a primary school in Delhi, young Bittu told his teacher he needed at least six months to do his homework, pointing to the Liberhan report as an example. When his teacher objected, Bittu threatened him with contempt of court.Not everybody is so cynical, however. A politician said he was �revolted and scandalised by the anti-Sikh riots, vexed and mortified by the fall of the Babri Masjid, pained and hurt by the ensuing riots and bomb blasts, saddened and distressed by the Gujarat riots and will no doubt be disgusted and nauseated by such acts in future.�Sources say the government is considering setting up a commission which will probe into why Liberhan took so long to submit his report and present its findings within six months. Commission watchers point out, though, that if Liberhan could extend his three month deadline to seventeen years, this new report should take thirty four years.Manas Chakravarty is Consulting Editor, Mint

http://www.hindustantimes.com/Liberhan-to-mouth/H1-Article1-481145.aspx

The views expressed by the author are personal


http://www.SikhPress.com

The property of the Duleep Singh auctionedUnited Kingdom: Auctioneers will on December 9 auction heritage items belonging to the Sikh Kings, Maharajah Ranjit Singh and Maharajah Duleep Singh. First item under the hammer will be a velvet jacket that belonged to Maharajah Deleep Singh along with matching shoes described as �foliate decorated gold braid raised work on a crimson velvet ground� Auctioneers are hoping to sell both items for Estimate �75,000-100,000. These items remained the property of the Maharajah Duleep Singh until 1893. In 1894 his executors sold Elvedon Hall and its contents to Edward Cecil Guinness, 1st Earl of Iveagh.Originally Purchased by John Bly Antiques in 1952 from Elveden Hall, Suffolk, England (the former residence of Maharajah Duleep Singh). The Bly family have been dealers in Hertfordshire, since the beginning of the 19th century. John Bly was the former chairman of the British Antique Dealers Association. He is a resident expert on BBC Television�s �Antiques Roadshow� since it started in 1978. The jacket is now the Property of a Lady.The auctioneers Lyon & Turnbull, established in Edinburgh in 1826, have researched Maharajah Duleep Singh with the assistance of renowned historian Peter Bance and written a well articulated account of the last Sikh KingBorn on the 4th September 1838, during the zenith of the illustrious Sikh Kingdom, Duleep Singh, was the youngest son of the legendary Ranjit Singh the �Lion-of-the-Punjab�, who ruled the region by the power of his sword and with the fear of his name, a contemporary of Napoleon, who adopted a very European style for his army with an array of Europe�s distinguished Generals.In 1843, the infant Duleep Singh was thrusted as the Sovereign of �Land of the Five Rivers,� at the tender age of five years, and found himself at the head of the one of the most powerful independent Kingdoms in the Indian sub-continent and a thorn in the advancement of the British Empire.With misleading ministers and irresponsible guardians, two wars were fought against the British, resulting in the minor Duleep Singh being separated from his mother, surrendering the famed Koh-i-Noor diamond and removed from power by the underhand-means of the East India Company.He was effectively exiled to Britain, where he became an instant favourite of Queen Victoria and the ideal party accessory. He passed his time with the cr�me de la cr�me of Victorian high society; regularly shooting game with the Prince of Wales at his numerous Highland and English estates, and led a most extravagant and lavish lifestyle often above his means.Duleep Singh in the height of his days as a Suffolk Squire, was an untouchable shooter, and a fashionable gent with a taste for the finer things in life, be it canvases, sculptures, gems, or women. His appearance in dazzling jewels and semi-European dress were an essential part of him being the eye-turner at every event of its day. Invitations would flood from all over Britain and in some cases Europe too, to bring a touch of exoticness to the functions.This lot is a fine example of the richly embroidered velvets worn by the Maharajah for his formal court events, showing the high quality of workmanship fit only for an Indian Prince. A similar style jacket is pictured in a lithograph of the Maharajah from a photograph taken by Mayall in 1859.But after trying his hand at writing a West End play, standing for Parliament, playing the field, and remonstrating with the British Empire for the shortfall of his stipend, the deposed Sovereign became disillusioned by his surroundings and sought to make a stand against the tyrannical establishment under the watchful eye and encouragement of the disaffected Fenians, the French underworld, and Tsarist Russia. His plans for resurrecting himself failed and he was tragically struck down with a stroke, dying alone and penniless in a Paris hotel room on the 22nd October 1893 far from the riches of the Punjab.�We would like to thank Mr Peter Bance for his assistance in the catalogue description� write the auctioneersAlso on sale will be a portrait of Sikh King, Ranjit Singh, father of Duleep Singh.The catalogue decribes this as �Gouache heightened with gold on paper, farsi inscription �Shabah-i Maharajah Ranjit Singh Bahadur Rajah � i Lahaur o Panjab�, translated as �Maharajah Ranjit Singh the warrior of Lahore and Punjab. 28cm x 14cm Estimate �8,000-12,000Further credit goes to them for writing �Maharajah Ranjit Singh (1780-1839) was a Sikh ruler of the Punjab.Born in Gujranwala in 1780, into a Sikh family. Ranjit is remembered for uniting the Punjab as a strong state and his possession of the Koh-i-Noor diamond (later gifted to Queen Victoria by Maharajah Duleep Singh). His lasting legacy was the beautification of the Harmandir Sahib, holiest site of the Sikhs.This portrait is an accurate representation of Ranjit Singh; the French botanist Victor Jacquemont, a traveller in the Punjab from 1829 to 1832 wrote:�He is a thin little man with an attractive face, though he has lost an eye from small-pox which has otherwise disfigured him little. His right eye, which remains very large, his nose is fine and slightly turned up, his mouth firm, his teeth excellent. His expression shows nobility of thought, shrewdness and penetration.�Early depictions of the Maharajah are very scarce, the earliest known painting was discovered by a research assistant at the British Museum. That painting is currently being exhibited at the Victoria and Albert Museum in �The Splendour of India�s Royal Courts Exhibition� (10 October 2009 � 17 January 2010).Source: The Sikh Times (UK)Prabhjot Singh

joshpunjabi@gmail.com
http://www.SikhPress.com

Punjab to build Banda Singh Bahadur memorialChief Minister Parkash Singh Badal visits 1710 war site in Chapparchiri village of MohaliPunjab Chief Minister Parkash Singh Badal on Tuesday said the SAD-BJP government would establish a world-class heritage memorial at Chapparchiri village in Mohali to commemorate the legendary Sikh hero Baba Banda Singh Bahadur�s historic battles against the Mughals in the area.During a visit to the site, Badal held the previous state governments responsible for the delay in constructing a memorial of Banda Singh Bahadur, who fought and won the battle of Sirhind to not only bring to an end the Mughal rule, but also established a brief but important four-year Sikh rule in Punjab.The CM said the state government had already given in-principle approval to give 20 acre for the construction of Minar-e-Fateh and preservation of the war site as a Sikh heritage. He chaired a meeting of renowned Sikh historians and scholars late last evening at his residence to chalk out the modalities for the finalisation of the concept and design of the proposed memorial to commemorate the historic battle fought in May 1710.

He assured that the state government will extend full support and cooperation to complete the entire project within a timeframe in view of its greater significance since the tercentenary anniversary of the battle falls in May, 2010.Badal constituted a committee under the chairmanship of Punjabi University Vice-Chancellor Dr Jaspal Singh to prepare a concept paper in the light of historic perspective of Chapparchiri battle, which would be recreated at the site through light and sound programme.He assured that the state government will extend full support and cooperation to complete the entire project within a timeframe in view of its greater significance since the tercentenary anniversary of the battle falls in May, 2010.Badal constituted a committee under the chairmanship of Punjabi University Vice-Chancellor Dr Jaspal Singh to prepare a concept paper in the light of historic perspective of Chapparchiri battle, which would be recreated at the site through light and sound programme.Prabhjot Singh

Sikhpress.com

joshpunjabi@gmail.com
http://www.SikhPress.com

Sikh advocate brutally beaten, forced to convert to Islam in Pakistan

Amritsar, Nov. 28, 2009 - ANI: While India and Pakistan governments are finding out ways to resume dialogue, an incident of a Sikh being brutally beaten up and asked to convert to Islam has come to light.Anup Singh, a resident of Pindi Ghaip, nearly 100 kilometres from Islamabad, was allegedly attacked by a group of about eight to ten people on November 21 in day time.Sources in Pakistan say that Anup Singh was brutally beaten up and left seriously injured.Anup Singh, an advocate by profession, practices law in civil courts. He took a case of a Mrs. Safina Kanwal w\\o Muhammad Amin, for a separation and Haq Maher (compensation) from her husband.Gurmeet Singh from Pakistan has alleged that Muhammad Amin, kidnapped Sardar Anup Singh from his office and took him to his place. He was stripped and his photographs were taken with Amins wife to use it as evidence. He was compelled to sign on the blank paper andbrutally beaten. His hair and beard were cut with the help of Muhammad Amins brothers and friendsAnup Singh was told that if he did not convert to Islam, he would not be allowed to live in the area and would be killed by them, said GurmeetSingh.His family members brought him in an unconscious state and admitted him to Holy Family hospital, Rawalpindi, said Gurmeet Singh and added that Anup Singh has suffered big cuts on his head and face while his legs and arms have been fractured.Gurmeet has also complained that even the hospital was not giving the medical report of Anups case after six days.According to the latest information, Ravinder Singh, the brother of Anup Singh along with other family members have taken shelter at Gurdwara Panja Sahib, Hana Abdal, PakistanSikh organizations have taken a serious note of the incident.Avtar Singh Makkar, president of Shiromani Gurdwara Parbhandhak Committee (SGPC) has condemned the incident and said to give a memorandum to the Pakistan High Commission soon.He said that he would also seek an appointment with the Prime Minister Dr. Manmohan Singh and urged to take up the matter of security of the Sikh community living in Pakistan.Meanwhile, talking to ANI from USA, Dr. Pritpal Singh, convener American Gurdwara Parbandhak Committee (AGPC), condemned the attack on Anup Singh.Dr. Singh said their organization would take up the matter with the State department of United States and would ask them to make safety and security of the minorities living in Pakistan.He said AGPC would also strongly put up the case before the Government of Pakistan.Delhi Gurdwara Sikh Management Committee Chief Parmjit Singh Sarna, reacting to the incident, said that Pakistan Government should inquire and take action.He has demanded exemplary punishment for the persons responsible for the attack on Anup Singh. Sarna said that he would submit a memorandum to Pakistan High Commission.There are about 10,000 Sikhs living in Pakistan. - ANIPrabhjot Singh

Sikhpress
http://www.SikhPress.com

Tuesday, November 24, 2009

Quick Heal Enhances Product Portfolio

Client-security vendor Quick Heal Technologies has refreshed its entire product range including AntiVirus 2010, Internet Security 2010 and Total Security 2010 to incorporate several new features.

"Quick Heal 2010 series is much lighter, faster and smarter than its previous versions. Lighter in terms of lesser memory usage during operation, and an enhanced engine that performs faster scanning and quicker updates. Advanced technologies implemented in the enhanced scan engine help in deeper scanning of threats, which was not possible in earlier versions, making it smarter and ready to fight latest threats," said Kailash Katkar, CEO, Quick Heal Technologies.

Quick Heal 2010 series is compatible with Windows 7 and has several new features like advanced memory scanning, USB drive protection, browsing protection and entertainment mode. The advance memory scanning feature scans the system memory at the Kernel level detecting even Rootkit drivers. The USB drive protection feature is aimed at stopping malwares from getting executed when an infected pen drive is plugged into the PC.

"One of the key features we have included in our latest suite is entertainment mode for gaming enthusiasts. In this mode, Quick Heal goes into silent mode and displays no prompts and reduces system load. It makes activities like playing games, watching movies or presentation an uninterrupted event," said Katkar.

Quick Heal has also added PC Tuner functionalities in the Total Security suite, which performs registry cleaning, disk cleaning, registry optimization and performance tuning. Besides, Total Security features additional support for new mobile phone models in the PC2Moblie scan, including support for scanning of Apple iPhone.

Quick Heal 2010 range also claims to have a better browsing protection feature to prevent browser from visiting infected websites, and enhanced Firewall function.

Fujitsu, Netapp Strengthen Global Partnership

Fujitsu and NetApp announced their plans to deepen their partnership globally and provide more tightly integrated and automated storage and data management solutions. The companies intend to jointly develop integrated products and services—specifically in the areas of virtualization, storage and data management, and storage services and solutions.

"We introduced our Dynamic Infrastructures portfolio a year ago as the cornerstone of Fujitsu's global IT portfolio," said Kai Flore, President and CEO, Fujitsu Technology Solutions. "NetApp's strengths in unified storage align perfectly with our high-quality, high-performance and highly reliable Eternus SAN and storage software, creating a joint comprehensive storage portfolio to meet customer's every need."

The companies are currently working to integrate NetApp's storage management software into Fujitsu's resource management framework. The framework dynamically orchestrates servers, networks, storage and software into logical system platforms to run applications on demand. It also enables easier administration of data center environments, allows single console management of the entire infrastructure, and increases productivity and operational efficiency through ease of use.

The integrated offerings from the leading IT vendors will help customers reduce their capital expenditures, leverage their current operational experience. The companies also announced their intention to implement a global, joint go-to-market strategy involving complementary products.

The full integration of NetApp V-series with Fujitsu Eternus will enable customers to preserve their current investments with virtually no disruption to their operations.

The companies also intend to develop and offer a joint portfolio of advanced services including consulting, professional services, managed storage services and maintenance services.

IBM Collaborates With TN Colleges, Opens 6 CoEs

IBM announced extended collaboration with six engineering and technology
colleges in Tamil Nadu and opened up Centers of Excellence (CoE), creating a
unique opportunity for students to learn new skill sets on IBM software
products-like DB2, WebSphere, Lotus, Rational and Tivoli-and develop
world-class business solutions.

The CoEs were launched at Sona College of Technology, Salem; KLN College of
Information Technology, Madurai; Kalasilingam University, Krishnankovil; RMK
College of Engineering, Chennai; Karpagam College of Engineering, Coimbatore
and Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore.

The colleges will provide infrastructure and high end systems, while IBM
will extend its entire range of software suite free of charge. The software
vendor will follow a two-pronged approach. It will provide the colleges with
access to technologies relevant to the market and ensure that the right
skills are taught.

"Organizations are not looking for nuts-and-bolts programmers and
easy-to-document support workers," said Himanshu Goyal, Country Manager,
Academic Initiative, Developer Works and Globalization, IBM India and South
Asia. "Increased competitiveness and demand for the corresponding business
and technology skills will require students to develop a unique skill-set
never seen before but the supply of such people with the right skills for a
smart planet is increasingly inadequate. CoEs are an extension of IBM's
commitment to nurture skills for the 21st century."

Acer To Expand Gateway Channels

Acer India is planning the second phase of expansion for its Gateway brand.
Spanning over the next six months, the expansion plans include setting up
several shop-in-shops across multiple large format and multi-brand retails
stores. The vendor is also planning to refresh and introduce new product
lines to further augment the brand positioning.

"The initial roll out phase through 16 Croma stores has received a good
response, especially during the first three months of creating Gateway brand
presence in the country. We touched the critical 1,000 unit-per-month mark,"
informed S Rajendran, CMO, Acer India.

In the next phase, commenced in November 2009, Acer has expanded Gateway's
presence to other LFRs including Staples, Reliance Digital and eZone. The
vendor also plans to have shop-in-shop stores in 20 multi-brand
partner-driven retail outlets in top 10 cities.

"We decided against going in for branded specialty stores, since the market
where Gateway is currently being pitched is still small. The range is
specifically targeted at a customer who does not mind paying a premium for
Gateway's extra styling and design. The brand is positioned against top
consumer brands like Pavilion (HP) and Vaio (Sony)," Rajendran informed.

Acer is betting on tripling the monthly numbers during the same period to
around 3,000.

Currently, its new all-in-one desktops are being positioned in desktop
category and a wide range of notebooks and netbooks are being pitched in the
mobile computing category. As a precursor, Acer recently launched 11.6 inch
Gateway LT 3111-based on an AMD L110 platform.

"We will be launching more products as we ramp up numbers in this phase,"
said Rajendran.

Rajendran also clarified that Gateway will be a retail brand, sold either
through LFRs or proper retail outlets. "At this point of time, we don't plan
to engage with non-retail consumer channels."

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿਤੀਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ �ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ �ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ �ਚ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਲਟਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਵਟਣਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।


http://www.SikhPress.com

Fw: NOKIA - Fresh looks and smart features: new Nokia 6700 slide and Nokia 7230 unveiled

Espoo, Finland - Nokia today unveiled two new 3G slider phones, the Nokia 6700 slide and Nokia 7230, made for the design-conscious consumer and optimized for socializing and sharing with those closest to you. 
 
Available in various fresh colors, with great imaging features and quick access to popular social networking communities, the Nokia 6700 slide and Nokia 7230 make a real style statement.
 
Both devices are expected to become available in the first quarter of 2010, and the retail prices before taxes and subsidies are anticipated to be EUR 160 for the Nokia 6700 slide, and EUR 100 for the Nokia 7230. 
 
Nokia 6700 slide - Capture and share quickly and easily
With a choice of six fresh and vivid colors - pink, red, petrol blue, aluminum, lime and purple - this slimline slider is sure to turn heads. Its compact size, modern design and aluminum finish feels great in the hand, and fits perfectly even in the smallest pocket or bag.
 
 
The smart capabilities of the Nokia 6700 slide are beautifully easy to use: The 5 megapixel camera with Carl Zeiss optics is perfect for capturing and sharing moments as they happen. Favorite images can be edited on the go and uploaded to the web directly from the camera menu. The device's high speed 3G connectivity ensures your favorite communities are always as close as your Nokia 6700 slide.
 
Nokia 7230 - Share in style
Being connected has never looked so good. The Nokia 7230's compact slide design, colorful looks and solid set of features are a package that offers great value for money.
 
 
Sharing special moments and joy with friends and family is effortless, thanks to the 3.2 megapixel camera, large 2.4" display and fast 3G connectivity. With the Nokia 7230 in your pocket, you also have quick access to email, instant messaging and social networks on the go, and the subtle illumination indicates if you have missed calls or messages from your friends.
 
Additional press materials and photos can be found at www.nokia.com/press.
 

Nokia reduces R&D operations in Japan

Tokyo, Japan - As part of its global efforts to align its research and development (R&D) operations to be in line with its focused portfolio of future products, Nokia will be reducing its R&D activities in Japan.  As previously announced last week, Nokia plans to reduce some of its R&D activities in Finland and Denmark.
 
Today's announcement will impact approximately 220 employees in Japan. The total number would represent slightly more than 1% of Nokia's R&D personnel globally.
 
Nokia will continue its significant sourcing activities in Japan. Japanese manufacturers are important partners who play a critical role in Nokia's global supply-chain strategy and with whom Nokia continues to develop its world-class logistics operations. 
 
The Japanese operation of Nokia Siemens Networks, Nokia's network infrastructure business, is not affected by this announcement and continues uninterrupted.
 
Vertu, Nokia's exclusive line of handcrafted mobile phones for the luxury market, will also continue operations in Japan unaffected by today's announcement.
 

ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਸਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ : ਮੱਕੜਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਐਸ.ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ) : ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ �ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਿਤਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਮੱਕੜ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੱਖ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


http://www.SikhPress.com

ਅਡਵਾਨੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉ�ਚ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ 900 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉ�ਚ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉ�ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉ�ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ �ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ �ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਰਿਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ��ਮੈਂ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਉ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤੇ।�� ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ��ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਖਣ ੍ਯਦਿਉ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?�� ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ��ਮੇਰੇ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਾ ਦਿਉ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।�� (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)


http://www.SikhPress.com

ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ: ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ �ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਲ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ��ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ �ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ �ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।�� ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ �ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ �ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ �ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ �ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉੁਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਿਚਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ �ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ �ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉੁਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੂਰਖ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪੋਰਟ ਸਦਨ �ਚ ਰੱਖੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ �ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰੀਪੋਰਟ� ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਸਦਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ �ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਏਨੇ �ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ �ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਦਨ �ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ �ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਤ ਹੋਇਆਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ �ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ �ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਸੰਸਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ �ਤੇ ਤੁਰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ �ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ �ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ �ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਨ ਚਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. �ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1992 ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਨ �ਚ ਰਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)


http://www.SikhPress.com
 
eXTReMe Tracker